VIVO V29 5G 12/256G

Size 6.78 inches Warranty 1 years

$15210一次付清

 • 一次付清(15210)
 • 3x5840
 • 4x4870
 • 6x3570

VIVO X90 PRO 5G 12/256G

Size 6.78 inches Warranty 1 years

$35150一次付清

 • 一次付清(35150)
 • 12320+3x8030
 • 12320+4x6720
 • 12320+6x4940

VIVO V90 5G 12/256G

Size 6.78 inches Warranty 1 years

$24620一次付清

 • 一次付清(24620)
 • 8560+3x5770
 • 8560+4x4810
 • 8560+6x3530

VIVO V27 5G 12/256G

Size 6.78 inches Warranty 1 years

$15210一次付清

 • 一次付清(15210)
 • 3x5840
 • 4x4870
 • 6x3570

VIVO V27 5G 8/256G

Size 6.78 inches Warranty 1 years

$13420一次付清

 • 一次付清(13420)
 • 3x5200
 • 4x4330
 • 6x3170